Waarom

De implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet vragen het nodige van u en van uw organisatie. De veranderingen als gevolg van de Omgevingswet hebben voor 20% betrekking op kennisoverdracht (inhoud) en voor 80% op het inzetten van ander gedrag. De Omgevingswet vraagt om nieuwe en/of aangescherpte vaardigheden en competenties.
Externe ondersteuning kan u helpen bij het bereiken van deze vaardigheden en competenties.

figuur-waaromUit de figuur blijkt het belang van persoonlijke vaardigheden en competenties. Deze zijn in onze visie bepalend voor het succes van de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet. Dit kan betrekking hebben op grote onderwerpen, zoals het opstellen van een omgevingsvisie, maar ook op relatief kleinere zaken zoals het afgeven van een omgevingsvergunning, of het aanpassen van een werkproces. Bij elk vraagstuk spelen competenties en vaardigheden een rol.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Vanaf deze datum wordt u geacht conform deze wet te denken en te handelen. Wij helpen u hierbij graag. Onze kennis is erop gericht u te ondersteunen bij het vormgeven van zowel de instrumenten van de Omgevingswet (bijvoorbeeld het omgevingsplan) als de daarbij behorende werkwijzen. Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en competenties neemt daarbij een belangrijke rol in.