Klantvragen

Onze activiteiten werden al ingezet bij onder andere de volgende klantvragen:

 • kunt u mij en mijn collega’s ondersteunen bij het veranderen van de basishouding van nee, tenzij naar ja, mits?
 • welk gedrag/competenties kan ik ontwikkelen om procedures sneller te doorlopen?
 • hoe kan ik samen met collega’s komen tot een verbetering van integraal werken?
 • wat kan ik doen om binnen mijn gemeente te komen tot vernieuwende omgevingsvisies en omgevingsplannen?
 • met welke veranderingen in werkwijzen en gedrag word ik geconfronteerd bij de implementatie van de Omgevingswet
 • kunt u mij handreikingen geven hoe ik mijn bestuurders kan overtuigen om met de Omgevingswet aan de gang te gaan?
 • ik ben op zoek naar iemand die mij feedback kan geven in participatietrajecten, kunt u dat doen?
 • ik loop vast bij het aansturen van mijn medewerkers om anders te gaan werken, kunt u mij daarbij helpen?
 • hoe kan ik komen tot het denken vanuit de leefwereld in plaats van de systeemwereld?
 • hoe geef ik vorm aan het denken vanuit de bedoeling?
 • hoe kan ik mijn medewerkers meenemen in het gedachtegoed dat de Omgevingswet een transitie-opgave is?
 • wat wordt van mij verwacht op 1 januari 2021?